เข้าสู่ระบบที่นี่

Lv Rank

ราคาที่จะได้รับในส่วนลดขึ้นอยู่กับมูลค่าCoin>=คงเหลือ

Lv1.Bronze

Coin>= 1000SMA ลด5%

Lv2.Golden

Coin>= 10,000SMA ลด15%

LV.3 Diamond

Coin>= 100,000SMA ลด25%